FARBAMO, MAŽEMO I NIKAD NE LAŽEMO!


 

Cenovnik usluga MAGIC WALL-a

 

CENOVNIK MOLERSKO-FARBARSKIH RADOVA

   
1. Skidanje stare boje sa zidova m2 0,50-2,00€
2. Impregniranje zidova (nanošenje odgovarajuće podloge) m2 0,50-1,50€
3. Gletovanje i krečenje (poludisperzija) m2 4,50-5,50€
4. Gletovanje i krečenje ( akril ) m2 7,00-10,00€
5. Krečenje poludisperzija m2 2,00-2,50€
6. Krečenje akril m2 2,80-3,50€
7. Ugradnja aluminujumskih špic lajsni m2 2€
8. Bandažiranje pukotina m2 2€
9. Farbanje stolarije sa pripremom m2 12-15€
10. Dekorativni radovi (efekti) m2 20-40€
11. Lepljenje tapeta m2 5-10€
  Cene su date sa potrebnim materijalom    
       
 

CENOVNIK GIPSARSKIH RADOVA

   

1.

Lepljenje ploča na zidove - suvo malterisanje

m2

10€

2.

Termo i zvučno izolaciono oblaganje zidova sa metalnom potkonstrukcijom

m2

15-20€

3.

Oblaganje plafona sa potkonstrukcijom

m2

14 -16€

4.

Oblaganje potkrovlja sa potkonstrukcijom

m2

18-22 €

5.

Spušteni plafoni sa potkonstrukcijom u dva pravca

m2

15-17 €

6.

Vlagootporni spušteni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom

m2

16 €

7.

Spušteni lučni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom

m2

30-40€

8.

Spušteni armstrong plafoni 60x60 sa metalnom potkonstrukcijom

m2

15-28€

9.

Pregradni zidovi 50/75 sa metalnom potkonsrtukcijom jednoslojno obloženom gips-karton pločom 12.5 mm

m2

20-25€

10.

Pregradni zidovi 50/100 sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom gipskarton pločom 12.5 mm

m2

28€

11.

Pregradni zidovi 50+50/155 za veliku zvučnu izolaciju sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom

m2

35€

12.

Pregradni zakrivljeni zidovi sa metalom potkonstrukcijom sa obostranim oblaganjem

m2

38-45€

13.

Spušteni plafoni otporni na požar sa metalnom potkonstukcijom

m2

18-22€

14.

Pregradni zidovi otporni na požar 75/100 sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom

m2

20-28€

15. Instalacioni vlagootporni pregradni zid 75/125 dvoslojno obložen m2

35-40€

16.

Kaskadne ivice plafona po dužnom metru (svaki lom plafona)

m

7€

       
 

CENOVNIK OSTALIH USLUGA

   

1.

Rušenje starih pločica, skidanje stare instalacije, demontaža i iznočenje i odvoženje šuta

m2

20-45€

2.

Izrada cementne košuljice do 5sm sa toplotnom izolacijom

m2

18-30€

3.

Izrada hidroizolacije sa dvokomponentnim izomatom

m2

25-35€

4.

Postavljanje vodovodne instalacije (grubi radovi )

j.m

350-450€

5.

Postavljanje zidne i podne keramike

m2

15-25€

6.

Montaža sanitarija

j.m

120-350€

Sve cene su orijentacionog karaktera. Konačna cena se formira prema kvadraturi, mestu objekta i drugim faktorima u konkretnom slučaju.

U cenu radova su uračunati materijal i ruke osim sanitarija i keramičkih pločica.

Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.

Cene pojedinih radova zavise od proizvodjača materijala ili dodatnih detalja izvodjenja radova.

 

stilovi

Stilovi

tv police

nosaci

Sertifikati

Sertifikat o izvrsnosti

Sertifikat o izvrsnosti