FARBAMO, MAŽEMO I NIKAD NE LAŽEMO!


 

Cenovnik usluga MAGIC WALL-a

 

CENOVNIK MOLERSKO-FARBARSKIH RADOVA

   
1. Skidanje stare boje sa zidova m2 2,00-4,00€
2. Impregniranje zidova (nanošenje odgovarajuće podloge) m2 1,50-3,00€
3. Gletovanje i krečenje (poludisperzija) m2 5,00-8,00€
4. Gletovanje i krečenje ( akril ) m2 9,00-15,00€
5. Krečenje poludisperzija m2 3,50-5,00€
6. Krečenje akril m2 4,50-6,00€
7. Ugradnja aluminujumskih špic lajsni m2 3€
8. Bandažiranje pukotina m2 3€
9. Farbanje stolarije sa pripremom m2 18-25€
10. Dekorativni radovi (efekti) m2 25-70€
11. Lepljenje tapeta m2 8-14€
  Cene su date sa potrebnim materijalom    
       
 

CENOVNIK GIPSARSKIH RADOVA

   

1.

Lepljenje ploča na zidove - suvo malterisanje

m2

15-20

2.

Termo i zvučno izolaciono oblaganje zidova sa metalnom potkonstrukcijom

m2

20-35€

3.

Oblaganje plafona sa potkonstrukcijom

m2

16 -23€

4.

Oblaganje potkrovlja sa potkonstrukcijom

m2

25-35€

5.

Spušteni plafoni sa potkonstrukcijom u dva pravca

m2

20-25€

6.

Vlagootporni spušteni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom

m2

25€

7.

Spušteni lučni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom

m2

40-50€

8.

Spušteni armstrong plafoni 60x60 sa metalnom potkonstrukcijom

m2

25-35€

9.

Pregradni zidovi 50/75 sa metalnom potkonsrtukcijom jednoslojno obloženom gips-karton pločom 12.5 mm

m2

28-35€

10.

Pregradni zidovi 50/100 sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom gipskarton pločom 12.5 mm

m2

35€

11.

Pregradni zidovi 50+50/155 za veliku zvučnu izolaciju sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom

m2

35€

12.

Pregradni zakrivljeni zidovi sa metalom potkonstrukcijom sa obostranim oblaganjem

m2

40-50€

13.

Spušteni plafoni otporni na požar sa metalnom potkonstukcijom

m2

22-30€

14.

Pregradni zidovi otporni na požar 75/100 sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom

m2

28-35€

15. Instalacioni vlagootporni pregradni zid 75/125 dvoslojno obložen m2

40-50€

16.

Kaskadne ivice plafona po dužnom metru (svaki lom plafona)

m

10€

       
 

CENOVNIK OSTALIH USLUGA

   

1.

Rušenje starih pločica, skidanje stare instalacije, demontaža i iznočenje i odvoženje šuta

m2

40-60€

2.

Izrada cementne košuljice do 5cm sa toplotnom izolacijom

m2

30-50€

3.

Izrada hidroizolacije sa dvokomponentnim izomatom

m2

25-35€

4.

Postavljanje vodovodne instalacije (grubi radovi )

j.m

650-850€

5.

Postavljanje zidne i podne keramike

m2

20-30€

6.

Montaža sanitarija

j.m

200-400€

Sve cene su orijentacionog karaktera. Konačna cena se formira prema kvadraturi, mestu objekta i drugim faktorima u konkretnom slučaju.

U cenu radova su uračunati materijal i ruke osim sanitarija i keramičkih pločica.

Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.

Cene pojedinih radova zavise od proizvodjača materijala ili dodatnih detalja izvodjenja radova.

 

stilovi

Stilovi

tv police

nosaci

Sertifikati

Sertifikat o izvrsnosti

Sertifikat o izvrsnosti